Militex en veehouderij

1 juli 2018

Gezondere bedrijfsvoering in de veehouderij. Ook hier is Militex partner in de ontwikkeling en productie van innovatieve reinigingsmiddelen concepten. De intensieve veehouderij ligt onder het vergrootglas als het gaat om welzijn van mens en dier. Boeren doen hun uiterste best om deze wensen van de samenleving te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Beide zijn nu haalbaar door de toepassing van nieuw ontwikkelde microbiële reinigingsmiddelen in combinatie met een volledig geautomatiseerd stalreinigingsconcept.

Militex is al 15 jaar koploper op het gebied van ontwikkeling en productie van veilige microbiële reinigingsmiddelen. Wij zijn één van initiatiefnemers van het bedrijf Animal Life Plus die het continu-stalreiniging concept internationaal vermarkt. In dit bedrijf is 100 jaar expertise gebundeld, van grondstof tot veehouderij.

Dat reinigen de basis vormt van ieder gezond bedrijf weten wij als professionals allemaal. Dat het ook bijdraagt aan een schonere lucht in en om de stallen is groot nieuws. Wetenschappelijk onderzoek ter waarde van meer dan 1 miljoen euro is in volle gang, om dit verder te onderbouwen. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door een innovatie subsidie die verstrekt is door de Provincie Overijssel. Wij zijn trots op de grote aandacht die dit concept krijgt vanuit de sector, samenleving, nationale en Europese politiek en de media, inclusief Radio 1.

Dit project is een typisch voorbeeld van hoe Militex met partners werkt aan toonaangevend succes.

Militex is partner in het project Microbalans in de Varkensteelt. Dit project richt zich op schonere stallen door toepassing van continu reiniging met microbiële reinigingsmiddelen. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Overijssel.